PROIZVODNJA PVC, ALUMINIJSKE STOLARIJE I IZO STAKLA
Ivana Grande 45, Šašinovec - 10360 Sesvete
tel:
01 / 2014-871
tel:
01 / 2014-176
fax:
01 / 2014-177
Presjeci IZO stakala
Početna stranica
PVC stolarija
Aluminijska stolarija
Ulazna vrata
Izo staklo
Grilje
Rolete
Dodatni pribor
Specifikacije
Izo stakla
Funkcije stakla
Zvučna izolacija je
važna za život.
Toplinsko IZO staklo
štedi energiju i do 50%
Točka rosišta
Želja svakog investitora je kupnja suvremene građevinske stolarije, koja bi ispunjavala sve njegove zahtjeve vezane uz funkcionalnost i udobnost stanovanja. Ovo očekivanje je ispravno, jer je u razvoju tehnike primjenjeno znanje i najsuvremenija sredstva kako bi se mogao postići taj cilj ­najveća udobnost stanovanja. Za vrijeme normalnog korištenja građevin­skog objekta i građevinske stolarije mogu se pojavljivati neke neugodnosti vezane uz fizička i tehnička svojstva upotrebljenih proizvoda. U procesu korištenja ili građenja zgrade nisu bili osigurani odgova­rajući uvjeti za ispunjavanje takozvanih osnovnih zahtjeva građe­vinskog objekta. Trenutna koncepcija zgrada zahtjeva razmatranje zidova kao vrlo hermetične površine,  kroz koje ne prolaze nikakvi vanjski čimbenici (voda, zrak, zvuk). Ova ideja omogućuje širi pogled na taj problem i mini­malizaciju gubitka toplinske energije. Prva analiza ovog koncepta zgrade vodi nas prema dva vrlo bitna problema: Planiranje i izvedba mijenjanja zraka te građevinska fizika odn. pravilno spajanje stolarije sa strukturom vanjskog zida. Nerješeni problemi prouzročeni neodgovarajućom ventilacijom imaju vazan utjecaj na vlažnost zraka u prostorijama. Ovakva situacija štetno djeluje i na zidove, i na prozore.
Količina vlage u zraku i kondenzacija vode
Temperatura i promjene vlage zraka usko su sa sobom povezani i uzajamno utječu na sebe. 0 veličini i obostranom odnosu oba parametra ovisi sljedeći čimbenik - "točka rose". "Točka rosišta" je temperatura, pri kojoj iz zraka na određenoj osnovnoj temperaturi i određenoj vlagi nastupa kondenzacija kapi vode. Zrak na ovoj temperaturi ne može primiti više vlage.
Raster i šprocne u staklu
Toplinski mostići

Ovaj pojam označava mjesta, kod kojih se temperatura približava se kritičnim vrijednostima, a to je točka rosišta uslijed:

- dodatnog izvora topline

- pojavljivanja niže unutarnje temperature

U slučaju spajanja prozora i balkonskih vrata s vanjskim zidom, najslabija točka nalazi se blizu mjesta spajanja. Kroz primjenu raznih vrsta građevin­skih materijala (koeficijent provođenja topline) i debljine građevinskih elemenata (geometrija) možemo izbječi iIi minimalizirati rizik pojavljivanja toplinskih mostića. Ugradnja prozora u zid vodi do jake deformacije izotermi. U praksi ovu ugradnju treba izvesti na takav način da bi se izbjeglo; pojavljivanje te pojave.

Vrste šprljaka
Komerling i ovdje nudi više:
Od kompliciranog šprljka koji dijeli staklo od jeftine rešetke šprljka smještene između dvije staklene ploče koja se lako čisti.

Ventilacija i količina vlage u zraku

Pojavljivanje vlažnog zraka u stambenim prostorijama ovisi o mnogim čimbenicima i stalno se mijenja. Jako je bitno odrediti količine izmjenjenog zraka u ovisnosti o vanjskim i unutarnjim uvijetima. Na rast vlažnosti zraka utječu sljedeći čimbenici:

- utjecaj vanjskih čimbenika na vlažnost unutar prostorija

- proizvodnja vodene pare u domaćinstvu (kuhinja, kupaona, praonica i sl.)

vraćanje vlage kroz biljke

Vanjski sloj zgrade trebao bi biti opremljen otvorima (ili odgovarajućim ventilacijskim uređajem) koji bi odvodili vlagu zajedno s istrošenim zrakom. Kod hermetičnih zgrada treba osigurati odgovarajuću ventilaciju, jer njezin nedostatak može dovesti do značajnog rasta zasičenja zraka vodenom parom.

Opće mišljenje je, da zamjena stolarije novom (sa suvremenom tehnologijom) ne bi smijela prouzročiti nikakve negativne pojave. Smatra se da takva zamjena može čak i pomoći uštedi sredstava, koje smo do sada plaćali za grijanje. Treba biti svjestan, da nam prozor neće zamjeniti grijalicu ili centralno grijanije. Čak i najbolji prozor može doprinjeti značajnom ogra­ničenju količine trošenja toplinske energije pod uvijetom osiguranja odgovarajućih uvjeta korištenja. U slučaju nepravilnog korištenja stolarije i prostorije sami sebi nanosimo štetu. Osim šteta koje će nastati kao rezultat kondenzacije vodene pare iz zraka u odgovarajućim uvjetima, stvara­mo također "neugodan miris" kojem će razne vrste bakterija imati odgovarajuće uvjete za razvoj.

Utjecaj pukotina na vlažnost zraka

Zašto se i na kojim mjestima pojavljuje kondenzacijska voda? Pojavljivanje takvih uvjeta ovisi o:

- vanjskoj temperaturi

- temperaturi i vlažnosti unutarnjeg zraka

- načina ugradnje prozora

- položaja i načina brtvljenja prozorskih fuga

Prevelika hermetičnost može postati razlog pojavljivanja večih šteta nego kod nehermetičnih zgrada. Razlozi za takvu situaciju su:

- kod zgrade sa značajnom hermetičnosću premještanje vodene pare kroz fugu značajno je veće

- u tom slučaju temperatura točke rose ima veći uljecaj. Ta točka nalazi se u fugi, gdje se pojavljuju povoljni uvjeti za stvaranje kondenzacijske vode.

Površina koja odvaja vanjsko područje i vanjsku klimu mora činiti neprekidnu cjelinu s površinom zida. Njezina temperatura mora biti veća od temperature točke rosišta. Konstrukcija mora čuvati hermetičnost. Prozor i elementi koji su povezani s njim trebali bi ostati suhi, a istovremeno činiti odgovarajuću pregradu, koja je dijeli od vanjskog okoliša. Vanjska površina prozora trebala bi štititi od prodiranja kišnice unutar prostorije. Dodatno, kon­strukcija profila prozorskih okvira, mora osigurati kontrolirano odvođenje vode, kako ne bi ostajala u područiju prozora i drugih građevinskih elemenata.
Profili
Zaključak

Zajedno s uvođenjem novih tehnologija proizvodnje prozo­ra pojavila se tendencija za popravljanjem uvjeta u starim zgradama. Najčešća pojava koja se pojavljuje nakon zamje­ne prozora, je promjena vlažno­sti zraka u prostorijama. Doda­tno postoji vjerojatnost po­javljivanja mjesta gdje se sakuplja kondenzacijska voda, a rezultat toga je razvoj plijesni. Takva mjesta su toplinski mostići. Kod građevinskih objekata treba biti usmjeren prema ostavljanju infiltracijs­kih otvora, zahvaljujući kojima će zrak i vodena para moći slobodno odlaziti iz prostorija i osiguravati odgovarajuću mikroklimu. U slučaju nedostatka takvih rješenja, količina vode u zraku znatno se povećava u usporedbi s prostorijama prije modernizacije. Najjednostavnji način poprav­ka uvjeta i prevencije neugod­nih posljedica je odgovarajuća hermetičnost prozora (u smislu njegove nehermetičnosti). Po­stoji nekoliko mogučnosti da bi se mogao postići željeni rezultat. Najjednostavnji i naj­jeftiniji način je uklanjanje brtvila tako da se može osigurati protok zraka u potrebnim količinama. Postoje također i druge više naprednije tehnologije provjetravanja pomoću posebno projektiranih uređaja za tu namjenu. Ali treba biti svjestan da će kod njihovog korištenja zvučna izolacija prozorske konstrukcije postati lošija. Da bi prozorska stolarija mogla ispuniti odgovarajuće uvjete potrebno je:

- Jasno razgraničiti pojedina­čne površine prozora i biti svjestan njihove odgovorno­sti za pojedinačne parame­tre.

- Osigurati spoj prozora sa zidom od utjecaja vanjskih i unutarnjih uvjeta.

Pravila kojih se treba pridržavati u gradevinskoj struci:

- Izbjegavati pojavu šteta prouzrokovanih vlagom iIi posljedicama njezinog djelovanja na području spojeva.

- Treba kompleksno gledati na problem. Prozor treba smatrati kao građevinski sistem koji čini cijelinu s ostalim detaljima

- Cijeli sistem mora surađivati na području izmjene zraka. Ovdje se treba pridržavati pravila: unutarnji sloj hermetičan, vanjski - nehermetičan.

Prolaz zračenja kroz pojedina i komplet dvaju stakala

Parametri koji karakteriziraju prolaz zračenja kroz pojedinačne prozirne slojeve su:

- refleksija (koeficijent odbija­nja), dio zračenja odbijen od pregrade

- apsorpcija (koeficijent upija­nja), dio zračenja upijen kroz pregradu

- transmisija (koeficijent pro­pusnosti), zračenje propušteno kroz pregradu.

Zračenje koje je sekundarno emitirano kroz staklo u kompleksu razlikuje se dužinom valova od zračenja, koje je bilo ranije apsorbirano.

Prolaz zračenja kroz kompleksna stakla

GODEC GRAD d.o.o.
Sesvete - ZAGREB
tel: 01/ 2014-871, 01/ 2014-176, fax: 01/ 2014-177
e-mail: godec.grad@zg.t-com.hr